Svepande Historik

om mitt land Sverige

Vi blickar långt tillbaka till 14oo-talet när Sverige ingick i en union mellan Danmark och Norge, i unionen ingick även våra grannländer som Finland, Island, Grönland, Färöarna, Orkneyöarna och Shetlandsöarna. Sverige lämnade sedan unionen år 1523. Den kallades för Kalmarunionen och bildades av aristokratin, de rika, kungliga de som tillhörde toppskiktet i samhället. Sverige har egentligen aldrig haft en aristokratisk stadsform, trots det har de rika haft/har stor makt över folket och kungahuset. Kungens makt styrs av våra grundlagar som fram till år 1975 gav kungen stor makt och inflytande. Historia

Kungen hade då makten

  •  att genomdriva lagar och se till att lag och ordning råder

  • upprätthålla internationella relationer

  • utse ämbetsmän, även domare och diplomater

  • administrera statsförvaltningen

  • utfärda *förordningar eller order * med stöd av riksdagen eller av lagen.*

 

Efter år 1975 förlorade kungahuset all makt, de ska endast representera Sverige och ha ceremoniella uppgifter som exempelvis att klippa band vid invigningar. Med andra ord de ska var söta snygga och uppföra sig väl. Kungen titel är stadschef utan befogenheter.

 Mer kommer

Vill du kommentera detta går det bra i min Gästbok

Leave a reply